Sladoled poletja – julijski foto natečaj

  • 30.06.2018

Dragi ljubitelji ekološkega sladoleda Indy&Pippa, vabljeni, da sodelujete v poletni nagradni igri. Med razvajanjem s svojim najljubšim okusom Indy&Pippa naredite še fotografijo! Objavite jo na Facebook zidu Indy&Pippa ali na Instagramu s pripisom #SLADOLEDPOLETJA. 6 zmagovalcev, ki jih izbere ekipa Indy&Pippa, prejme veliki paket sladoledov Indy&Pippa.

Splošne določbe
Organizator nagradne igre je ORGANIKA + d.o.o., Borovec 9, 1236 Trzin. V nagradni igri se upoštevajo vsi sodelujoči, ki v mesecu juliju na družbenih omrežjih (Facebook in Instagram) po navodilih organizatorja. Nakup ni pogoj za sodelovanje. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši zaposlenega). V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Potek nagradne igre
Sodelujoči na Facebooku ali Instagramu v mesecu juliju objavijo fotografijo, na kateri se prepozna sladoled Indy&Pippa (katerikoli okus) in označijo sliko #sladoledpoletja. Med vsemi sodelujočimi bo opravljen izbor 6 zmagovalcev. Z objavo fotografije se smatra, da sodelujoči potrjuje verodostojnost in avtorstvo fotografije in soglaša, da organizator z njimi razpolaga tudi za namen promocije (poobjava in objava na lastnih družbenih omrežjih). Organizator sicer ne pobira ali hrani nobenih podakov. Igra poteka v juliju 2018, nagrajence pa izberemo v prvem tednu avgusta 2018.

Objava nagrajencev in prevzem nagrad
Prejemniki bodo o nagradah obveščeni na Indy&Pippa Facebook in Instagram strani, nagrado pa bodo dobili v roku 30 dni od objave. Pogoj za prevzem nagrade je posredovanje domačega naslova, kopije osebnega dokumenta in davčne številke (omenjeni podatki se posredujejo v zasebnem sporočilu). Nagrade bodo prejeli po pošti ali pa jih bodo po pozivu prevzeli pri organizatorju. Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. Izžrebanec ni upravičen do nagrade v primeru, da se ne strinja s sprejemom nagrade, ne posreduje vseh zahtevanih podatkov ali posreduje lažne podatke. Prav tako izžrebanec ni upravičen do nagrade, če krši pravila in pogoje nagradne igre. V teh primerih se izžrebancu nagrada ne podeli. Nagrade ni mogoče menjati za gotovino ali prenesti na tretjo osebo.

Davki in akontacija dohodnine
Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno zDDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade avtomatično odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna dodatna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. Odgovornost Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo navedena na Facebook ali Instagram strani Indy&Pippa oz. njeni uradno pooblaščeni osebi.

Pravila nagradne igre
Pravila nagradne igre so na ogled na Indy&Pippa spletni strani pod zavihkom BLOG. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Varstvo osebnih podatkov
Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni, da organizator v okviru nagradne igre ne zbira podatkov, jih ne vodi, vzdržuje in ali nadzoruje. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator ne obdeluje zbrane podatke za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene.

Končne določbe
Organizator nagradne igre si pridružuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje Facebook ali Instagram strani ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega.

Prekinitev nagradne igre
Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru okoliščin, na katere organizator nima vpliva, tj. okoliščin, ki jih prganizator ne more preprečiti in zanje ni odgovoren, ki se jim ne more izogniti ali jih rešiti. Sodelujoči bodo v primeru predčasne prekinitve o tem obveščeni na Indy&Pippa Facebook ali Instagram strani.